Bön

Du är varmt välkommen att deltaga!

MÅNDAG
09.00  Tyst bön

TISDAG
19.00  Församlingsbön

TORSDAG
11.00  Bibelsamtal och bön